Dit moet nu wegmaar als wee meer verenigingen hebben er in. zie vass Iets neerzetten met getallen

hoeveel leden/ verenigingen

Hoe vaak openen app

hoe veel hebben app in gebruik 

Intern gebruik: 

1) kosten zijn 1000 euro per kwartaal om te starten. doen we 3500 euro voor hele jaar?

2) ze krijgen eigen pagina in platform onder leveranciers. en contactpersoon er in. 

3) ze krijgen logo op de site bij leveranciers (met link naar site)

4) ze krijgen mogelijkheid tot voorstellen bij start en bij verlenging mogen ze 1 x per kwartaal een bericht maken dat wij plaatsen. 

5) geen exclusiviteit

6) ze mogen niet zelf verenigingen persoonlijk benaderen. 

7) we organiseren per kwartaal aan avond waarbij iedereen info kan verstrekken??? dus per onderwerp zoals bijv LEd. 

Contract opstellen

 

en mogelijkheid tot los een logo in app onderin. zeg 1000 euro per maand. Volgens mij kunnen er 3 naast elkaar zichtbaar zijn. 

 

Inschrijven door clubs!

1) extra iemand in app is 30 euro (inclusief BTW) ?? extra per jaar (kosten bundeling zijn 18 euro per jaar)

 

DIENSTEN

 

* Op zoek naar nieuwe geldstromen voor verenigingen

Bijdragen aan een betere sfeer in het clubhuis

* Optimaal gebruik van de accommodatie

* Naar eigen keuze afnemen van overige diensten 

* Per dienst worden aparte afspraken gemaakt

* Diensten zijn nog in ontwikkeling

 

 

 

* Kennis vergroten en kennis delen 

* Gezamenlijk vraagstukken oplossen

* Gratis en gerichte kennissessies

* Met jullie input aan de slag

 

 

* Belangen behartigen

* Samenbrengen van sportverenigingen

* Als collectief voordeel behalen

* Focus op sportverenigingen 

 

De commitment fee is € 60,- (inclusief BTW) per jaar.

Hiervoor krijg je

- Toegang tot het platform 

- Toegang tot het netwerk van sportondersteuners

- Toegang tot de kennisbank

- Toegang tot bijeenkomsten die worden georganiseerd over verschillende thema's

- Monitoring door Clubnited van het platform

- Ondersteuning van Clubnited bij vraagstukken of het in contact willen komen met andere gebruikers