Het is tijd voor professionalisering van de sportsector

 

Verschillende organisaties binnen de sport hebben de eerste stappen genomen in de professionalisering van de sportsector en ook Clubnited wil hieraan bijdragen door als verbinder op te treden. Bij ons ligt de focus op het verbinden en begeleiden van professionals in de sport, hen te ondersteunen in hun ontwikkeling en het belang van hun aanwezigheid in de sport te borgen. 

Om het gewenste doel te bereiken ondersteunen wij ook de sportaanbieders bij het inzichtelijk maken van wensen en behoeften, het vinden van de juiste professional en het maken van de juiste (contract) afspraken tussen partijen. 

 


Clubnited is de partner voor de sportsector

Wij dragen bij aan het versterken van de sport, zowel voor individuen als organisaties en werken samen aan een sterke toekomst voor de sport.

  • We verschaffen inzicht in de behoeften van sportorganisaties en professionals. We helpen bij het verkennen van carrièremogelijkheden en bieden begeleiding om groei te bevorderen.
  • We matchen professionals aan sportbonden, gemeenten en verenigingen en versterken tevens het netwerk van professionals door verbinding te creëren.

  • We ontwikkelen zowel professionals als de verschillende organisaties door middel van opleiding, kennisdeling, begeleiding en advies

  • We adviezeren in goed werkgeverschap/opdrachtgeverschap en zorgen voor een vlotte start van de werkzaamheden door optimale afstemming met alle betrokken partijen

Clubnited verbindt

We brengen professionals met elkaar in contact en zorgen voor verbondenheid. Dit realiseren we onder andere via ons platform, ons uitgebreide netwerk en onze sectorgerichte kennis.

Wij brengen professionals in contact met potentiële werkgevers, zoals sportbonden, gemeenten en verenigingen. Op deze manier stimuleren we de groei van professionals in hun carrière en helpen werkgevers om de juiste kandidaten te vinden.


Clubnited ontwikkelt

Wij ondersteunen de groei van de professional door middel van het delen van kennis onderling, het delen van relevante informatie en het aanbieden van opleidingen en kennissessies.

Bovendien bieden wij begeleiding en advies aan sportorganisaties en overheidsinstanties om hun werkzaamheden en organisatie te professionaliseren. Samen streven we naar vooruitgang en succes in de sportsector.


Clubnited ondersteunt

Voor professionals staan we voor goed werkgeverschap/ opdrachtgeverschap, geven we juridisch advies en besteden we aandacht aan belangenbehartiging en persoonlijke coaching.

Wij helpen sportorganisaties inzicht te krijgen in wat ze nodig hebben om te professionaliseren, wat dit voor de eigen organisatie betekent en hoe je dit het beste aan kan pakken. Met onze begeleiding in goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap (praktisch en juridisch) willen wij zorgdragen voor een vlotte start van de werkzaamheden en een duurzame samenwerking. 


Agenda