Clubnited: de partner bij het professionaliseren van jouw organisatie

 

De sportsector staat voor aanzienlijke uitdagingen op het gebied van professionalisering, met name in het vinden en behouden van competente professionals voor onder andere sportverenigingen. Opdrachtgevers streven naar talentvolle professionals die hun organisatie naar een hoger niveau kunnen tillen, maar in de praktijk blijkt het nog weleens lastig om de juiste professionals te vinden, op te leiden en vooral ook te blijven binden en boeien. Clubnited is de strategische partner voor sportbonden, gemeenten en verenigingen bij het vinden en behouden van gekwalificeerde professionals. Wij vinden het belangrijk dat de inzet van professionals een duurzaam karakter krijgt en zetten hier op in door alle partijen optimaal van dienst te zijn. 


Stappenplan inzet professional in de sport

Hoe wij dit doen? Het proces bestaat bij ons uit verschillende fases zodat het optimale resultaat behaalt kan worden voor het gewenste doel. Wij geloven in de meerwaarde van professionals in de sport en om hen te behouden is het belangrijk dat we hier zorgvuldig en weloverwogen mee aan de slag gaan. Wij kijken met name naar de lange termijn om op deze manier meer professionals de stap te laten zetten naar de sportsector en om hen ook langer te behouden. 


Inzicht in wensen en behoeften

De eerste fase gaat om het interne proces bij de organisatie die er over nadenkt om met een professional te gaan werken. Het is van belang om hier de basis te leggen voor de verdere samenwerking en het duurzame karakter hiervan. Het begint er mee om inzicht te krijgen in de stip op de horizon voor de organisatie en het huidige organogram. Wat zijn de wensen en behoeften, hoe past de huidige organisatie hierin en waar heb je kennis en kunde van anderen voor nodig. Hoe en waar in je organisatie wil je hier vorm aan geven en wat betekent dit financieel voor zowel de korte als lange termijn. Uiteindelijk komt er een profiel uit van de professional die jouw organisatie zoekt. Uiteraard is ook draagvlak van belang en zal een en ander intern gecommuniceerd en getoetst moeten worden. 


Zorgen voor de juiste match

Naast bovengenoemde ondersteuning, dragen we ook graag bij aan de zoektocht naar de juiste professional, het begeleiden van het maken van de afspraken, het juridisch vastleggen van genoemde afspraken en het zorgen voor een soepele start. Nieuwsgierig naar onze aanpak om de juiste professional te vinden? Kijk hier voor een uitgebreidere uitleg van onze werkzaamheden.