Het is van belang dat alle kinderen de kans krijgen om te kunnen sporten. Wij kunnen dit als collectief voor elkaar krijgen. Samen deelname aan de sport bewerkstelligen voor alle jeugd.

 

Verschillende organisaties kunnen de geldzorgen om jeugd te laten sport wegnemen. Dit is echter niet voldoende is gebleken. Als sportvereniging kan je hier een positieve bijdrage aan leveren. Als collectief gaan we aan de slag met bewustwording, aanbod, vervoer en materialen. 


Elk kind een kans om te sporten

 

 

BEWUSTWORDING

Het doel is om meer kinderen te laten sporten en dat begint bij bewustwording, zowel bij de organisatie als de leden van een sportvereniging. Samen creëren we een open club wat bijdraagt aan de maatschappij / maatschappelijke bijdrage vanuit de club. 

 

 


 

MATERIALEN

Naast het betalen van contributie, zijn bij veel sporten ook nog andere materialen en kleding nodig. Hier kan de vereniging een steentje aan bijdragen door materialen in te zamelen van eigen leden om hierin te voorzien. Niet alleen duurzaam, maar ook enorm gewenst. 

 

 

VERVOER

Ook vervoer kan een obstakel zijn om deel te nemen aan sport. Hoe kunnen wij dit als sport samen met het bedrijfsleven verbeteren. Ouders van de vereniging die kunnen inspringen of is extern vervoer gewenst en te regelen? Dit gaan we met elkaar aanpakken. 


 

AANBOD

Wellicht kan het aanbod worden aangepast waardoor de drempel lager ligt om deel te nemen. Samen komen we tot een mooi aanbod voor iedereen. 

 


Partners

 

Wil je als bedrijf ondersteunen bij het doel om samen met de sportverenigingen te zorgen voor bewustwording, materialen, vervoer en/of aanbod? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en plannen.